17. 02. 2023

Návratnosť investície do projektu s detským interiérovým ihriskom

Investovanie do vnútorného detského ihriska

Vlastnenie a prevádzkovanie vnútorného ihriská a centra zábavy je výnosný obchodný model. Podľa skúseností podnikatelia v tejto oblasti môžu očakávať návratnosť počiatočnej investície v 10-14 mesiacoch. V nasledujúcich rokoch sa výnosy pohybujú v rozpätí 50% - 100% podľa prevádzky.

Pred investíciou do projektu odporúčame si vypracovať svoj podnikateľský plán či už s odborníkom alebo samostatne, podľa vlastného rozhodnutia a rovnako si spracovať finančnú analýzu !

 

Nižšie uvádzame faktory, ktoré budú mať vplyv na návratnosť investície a zisk prevádzky :

 

Aké sú Vaše počiatočné náklady ?

Potrebné je zrátať počiatočné náklady na spustenie interiérového ihriska alebo centra zábavy. Koľko bude stáť nákup ihriska, atrakcií, prenájom priestorov, ostatné vybavenie, prerobenie – úprava priestorov, zamestnanci a iné súvisiace počiatočné náklady.

 

Aké sú trhové možnosti vo Vašom okolí?

Urobte je analýzu trhu v mieste kde plánujete vnútorné ihrisko. Zhodnoťte trhové možnosti : počet potenciálnych zákazníkov – rodín s deťmi, možnú dennú návštevnosť, mesačnú návštevnosť, konkurenciu a vhodné cenové relácie Vašich služieb.

 

Budete sa odlišovať od ostatných ?

V prípade blízkej konkurencie, v čom sa budete odlišovať? Konkurenčná výhoda a lepšia výbava či najnovšie doplnky ihriska Vám umožnia uspieť.

 

Máte dobrú polohu, umiestnenie ?

Správne umiestnenie prevádzky je rovnako kľúčovým faktorom pri návratnosti investície a zisku. Je potrebné správne vybrať miesto vhodné na prevádzku interiérového detského ihriska alebo zábavného centra. Zistite či je miesto ľahko pre rodiny dostupné (pešo, autom, MHD), viditeľné, vzhľadom na mesto alebo obec rozhodnite či bude v centre, na okraji, v sídlisku a iné súvisiace faktory vzhľadom na správne umiestnenie ihriska.

 

Ste pripravený na podnikanie?

Samostatné podnikanie vyžaduje motiváciu a tvrdú prácu. Návratnosť investície každého podniku sa líši v závislosti na tom ako majiteľ prevádzkuje svoj podnik. Kvality a schopnosti majiteľa sú najväčšia premenná vo všetkých činnostiach podnikania.

 

PODNIKANIE S INTERIÉROVÝM IHRISKOM

Som veľmi rada, že som sa rozhodla uskutočniť môj projekt s interiérovým ihriskom MICH, úspech môjho ihriska je nad moje očakávania !

- Petra Žácka –

 

Interiérové detské ihrisko je rýchlo rozrastajúci sa podnikateľský trend a obchodný koncept, pretože reaguje na požiadavky detského trhu a potrieb rodiny. S vývojom ekonomiky a rastom populácie strednej triedy, rastie dopyt na trhu služieb určených pre deti a rodiny.

 

Týmto vznikajú obrovské trhové príležitosti pre vnútorné ihriská a centrá zábavy. Hoci nie sú dostupné žiadne oficiálne štatistiky počtu interiérových ihrísk v Európskych krajinách, trhový odborníci predpokladajú, že koncom roku 2018 bude v strednej Európe viac ako 1500 centier zábavy a okolo 5000 menších interiérových ihrísk. Tento trend možno sledovať aj na lokálnom trhu. V súčasnosti v každom nákupnom centre funguje detské interiérové ihrisko, v mestách vznikajú samostatné prevádzky s detským ihriskom a stále rastie počet kaviarní s detskými kútikmi, ktoré v budúcnosti plánujú rozširovanie prevádzky.

 

Podnikatelia pôsobiaci a začínajúci v oblasti detského vnútorného ihriska alebo centra zábavy sa môžu tešiť úspešnému a výnosnému podnikaniu, zvlášť v rozvíjajúcich sa ekonomikách ako napríklad aj Slovenský a Český trh pretože:

 

Rodičia oceňujú výhody detského ihriska

Rodičia si uvedomujú výhody fyzickej aktivity detí a jej vplyvu na dobrý telesný a zdravotný vývoj detí. Deti zároveň rozvíjajú svoje sociálne schopnosti pri styku s novými kamarátmi, rozvíja sa ich komunikácia i sebadôvera. Zároveň rodičia si môžu byť istí, že ich deti sa hrajú v bezpečnom  a kultúrnom prostredí.

 

Rodiny chcú tráviť čas spoločne

Vzhľadom na zvýšené potreby zákazníkov a tým súvisiaci nárast služieb v oblasti trávenia voľného času, interiérové centrá zábavy ponúkajú ideálne riešenie pre rodiny. Rodiny vyhľadávajú miesta kde môžu spoločne tráviť čas. Rodičia sú ochotní minúť za služby pre rodiny a služby zamerané pre deti. Interiérové ihriská MICH alebo veľké vnútorné centrá zábavy ponúkajú veľa atraktívnych činností, vzrušujúcich hier a nových hracích prvkov čím lákajú rodiny s deťmi k návšteve.

 

Osvedčený obchodný model

Vnútorné detské ihrisko alebo centrum zábavy sa osvedčil už západných krajinách a osvedčuje sa aj v strednej Európe ako spoľahlivý obchodný model. Zákazníci si čoraz viac vyhľadávajú a zvykajú si na pravidelné návštevy interiérových centier zábavy. Vnútorné centrá zábavy a interiérové detské ihriská umožňujú príjemné posedenie, aktívne strávený čas s deťmi, usporiadanie detských osláv alebo využitie iných spojených služieb, ktoré každá prevádzka ponúka.

 

Prší, je zima alebo príliš horko vonku ?

Vnútorné detské ihrisko a centrum zábavy je správnym riešením. Počas škaredých dní či už upršaných, počas mrazov alebo prílišných horúčav môžu deti tráviť v príjemnom prostredí detského vnútorného ihriska. Počas každého ročného obdobia je dôvod prečo zákazníci navštevujú interiérové centrá zábavy.

 

Vytvorte veľký obchodný koncept

Pokiaľ plánujete podnikanie vo veľkom, vnútorné ihriská prinášajú atraktívnu príležitosť. K dispozícii je nepresýtený trh, v ktorom rastie dopyt po bezpečným a hygienických zábavných centrách. Vytvorte si svoju sieť prevádzok s detským ihriskom a prosperujte s ich vysokej návštevnosti. Na Slovenskom i Českom trhu je nedostatok služieb a príležitostí pre zábavu rodín, preto má obchodný koncept obchodnej siete interiérových ihrísk alebo centier zábavy veľký potenciál.

 

Vždy je možnosť ešte viac zvýšiť návštevnosť

Výhodou naši ihrísk je, že sa stále snažíme o inováciu a modernizáciu podľa požiadaviek a trendov na trhu. Stále predstavujeme novinky a umožňujeme modernizáciu vnútorných ihrísk a centier zábavy tak, aby si každý majiteľ udržal svoju prevádzku vzrušujúcu a zaujímavú pre nových i pravidelných zákazníkov.