CENNÍKY
CENOVÁ PONUKA

Kliknutím na produktovú radu nám pošlite vyplnený formulár s požiadavkami na projekt ihriska alebo iný produkt.

Čím presnejšie špecifikujete svoju požiadavku, tým presnejšiu cenovú ponuku Vám dokážeme poslať a odkonzultovať s Vami vhodné riešenie - nezáväzne, zdarma a rýchlo.

Taktiež je možné si ceny vyžiadať e-mailom alebo telefonicky.

 

Európsky špecialista na dodávku profesionálnych detských a trampolínových ihrísk: 

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom:

Konzultácie cenových ponúk:       +421 905 780 200

Konzultácie výroby a dizajnov:     +421 917 374 112

Predaj a cenové ponuky:           obchod@centrazabavy.sk

Servisné oddelenie:                      servis@reatek.sk

Výroba a dizajn:                          info@centrazabavy.sk