KONTAKT » VOP - Obch.podmienky
Obchodné podmienky

Web-stránka www.centrazabavy.sk slúži ako on-line B2B katalóg, nie e-shop.

* Všetky ceny tovaru uvedené v katalógu sú rámcové.

*  Vyhradzujeme si právo na zmenu predajných cien.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY / Záväzné zmluvné podmienky k objednávkam na stiahnutie

Dôležité: Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacích termínov v dôsledku objektívnej prekážky - výskytu pandémie COVID-19, čím sa môže naša spoločnosť dostať do omeškania s dodávkami tovarov. Tieto omeškania sa bude naša spoločnosť snažiť eliminovať alebo minimalizovať ak to bude možné, ale nie sme schopní ovplyvniť fungovanie subdodávateľských reťazcov v rámci EU a sveta.

Pri výrobe reklamného nafukovacieho produktu na zákazku sa odberateľ zaväzuje, že v žiadnom prípade neodstúpi od zmluvy. Pod zákazkovou výrobou sa rozumie akákoľvek úprava tovaru podľa požiadavky zákazníka: zmeny rozmerov produktu, potlač loga, nápisov, úprava farieb a akékoľvek iné úpravy. Pri úprave nafukovacích atrakcií na zákazku /podľa zadania odberateľa/ nesie plnú zodpovednosť odberateľ. Dodávateľ nenesie v nijakom prípade zodpovednosť za prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho umiestnenia, prevádzkovania alebo používania produktu.