07. 02. 2023

Prieskum trhu

Správny prieskum trhu by Vám mal odpovede na nasledujúce otázky:

  • Aká je trhová potreba a potenciál tejto služby / tovaru vo vybranej oblasti podnikania?
  • Kto je Vaša konkurencia?
  • Aké sú Vaše obchodné príležitosti a možnosti?1) Potreba na trhu a potenciál biznisu vo Vašom meste:

Potreba prevádzok s vnútornými ihriskami je reálna a značná, o čom svedčia stovky interiérových ihrísk a zábavných rodinných centier na vyspelých trhoch ako je Veľká Británia, Nemecko alebo Taliansko. Tento trend sa rozširuje rovnako v strednej Európe a je v začiatkoch na Slovenskom i Českom trhu.

 

Cieľovou skupinou pre vnútorné detské ihriská sú rodiny s deťmi od 3 – 12 rokov. V prípade väčších a rozsiahlych centier zábavy, ktoré obsahujú atrakcie ako napr. lezecká stena, mini bowling, mini golf, športové a súťažné nafukovacie atrakcie, laserovú strelnicu a iné sa cieľová skupina podstatne rozširuje cez teenegerov až po dospelých. Podľa toho aké atrakcie prevádzka obsahuje, mení sa aj počet – skupina cieľových zákazníkov. Preto je dôležité, aby ste podľa týchto okolností zistili aký je počet potenciálnych zákazníkov vo vašom meste, štvrti, oblasti kde svoju prevádzku plánujete.

 

Pri zisťovaní potenciálu Vášho obchodného plánu Vám môžu pomôcť ako referencia napríklad úzko súvisiace biznisy alebo miesta, kde sa zhromažďuje skupina Vašich možných zákazníkov. Pri počítaní cieľovej skupiny Vám napomôže informácia o počte detí v predškolskom veku, detí v škôlkach a na prvom stupni základných škôl vo Vašom okolí. Ďalšou referenciou môže byť počet obchodov s detským sortimentom vo Vašom meste.2) Kto je konkurencia vo Vašom okolí:

 

Ak nie je žiadne vnútorný ihrisko alebo rodinné centrum zábavy vo vašom okolí, gratulujeme, máte veľkú šancu na úspech. Ak už existuje Vaša konkurencia, mali by ste analyzovať ich silné a slabé stránky a na základe týchto skutočností pripraviť svoju podnikateľskú stratégiu.

 

Prvá vec, ktorú potrebujete zistiť, je ako úspešné je podnikanie konkurencie. Zistíte to podľa ich cien a cenových stratégií a návštevnosti ich prevádzky. Počet zákazníkov kolíše v závislosti od dní, preto by ste mali navštíviť ich prevádzku počas všedných dní, počas víkendov a vypočítať priemernú návštevnosť počas otváracích hodín.

 

Dôležitá je analýzy silných a slabých stránok konkurencie napríklad ako atraktívne je ich vybavenie, zariadenie, hracie prvky prevádzky, aký sú zamestnanci – obsluhujúci personál, aké marketing – reklamu používajú, aká je atmosféra prevádzky, či prevádzku udržiavajú čistú a iné. Podľa týchto zistení budete vedieť ako sa odlíšiť a čo urobiť lepšie vo svojej prevádzke a tým konkurenciu poraziť.

 

Ak prevádzka konkurencie nie je úspešná ani navštevovaná, nenechajte sa odradiť, pretože to môže byť z rôznych dôvodov: staré a zastarené herné vybavenie, zlé umiestnenie prevádzky, príliš vysoké ceny alebo zlý predajný postup.

Naša spoločnosť ponúka iba nové hracie zostavy, plné zábavných a lákavých hracích prvkov, veľa doplnkových hier, rôzne detské nafukovacie atrakcie alebo športové atrakcie či.  Z našej ponuku produktov sa dá zostaviť atraktívne interiérové detské ihrisko alebo zábavné centrum pre celú rodinu.3) Aké sú Vaše možnosti:

 

Vnútorné zábavné centrum môže obsahovať množstvo rôznych sekcií tak, aby odpovedalo na rôzne trhové príležitosti a aktuálny dopyt. Napríklad, ak je už vo Vašej lokalite veľa prevádzok pre deti od 3-5 rokov, tak zvážte možnosť prispôsobenia interiérového ihriska pre deti vo veku od 5-15 rokov. Ihrisko prispôsobíte deťom od 5 do 15 rokov tak, že ho vybavíte hracími komponentmi a atrakciami pre deti v tomto veku napr. guličková strelnica, guličková fontána či zložitejší labyrint atď.

 

Ak existujúca prevádzka vnútorného ihriska nemá priestory na organizovanie detských osláv, môžete vo svojej prevádzke vytvoriť samostatnú miestnosť na súkromné detské oslavy. Ak máte obmedzený kapitál na vybavenie prevádzky zábavnými atrakciami, môžete do biznisu prizvať obchodného partnera napr. firmy, ktoré umiestňujú detské atrakcie na mincovníky a pod. Spôsobov ako postupovať a vytvoriť zaujímavé zábavné centrum alebo detské interiérové ihrisko je veľa, treba si len vybrať, ktorý spôsob je najlepšie Vášej trhovej situácii.

 

Po dokončení prieskumu trhu, dáta a informácie, ktoré ste zhromaždili Vám poslúžia na dokončenie objektívnej finančnej analýzy a navrhnúť dobrú trhovú stratégiu.