28. 02. 2023

Podnikateľská príležitosť

Koncept interiérového ihriska môže záujemca spracovať podľa vlastných predstáv, alebo sa môže nechať inšpirovať existujúcimi projektmi.

 

Interiérové ihrisko či vnútorné centrum zábavy predstavujú aktuálny podnikateľský trend a obchodný koncept, nakoľko oblasť služieb pre rodiny s deťmi je zanedbaná a chýbajú tieto možnosti. Rodiny čoraz viac vyhľadávajú miesta kde môžu spoločne s deťmi tráviť čas. Okrem iného vnútorné centrá zábavy umožňujú deťom bezpečnú hru v spoločnosti rovesníkov. Tiež sú podstatne bezpečnejšie v porovnaní s exteriérovými ihriskami.

 

Úspech tohto obchodného konceptu je v tom, že prináša riešenie existujúcej situácie na trhu, ktorou sú chýbajúce zábavné miesta pre rodiny s deťmi. Rovnako vieme, že v našom podnebnom pásme nie je počasie veľmi priaznivé (dážď, blato, mráz, ale aj cez leto horúčavy), preto interiérové ihriská prinášajú efektívne riešenie.

 

Pre všetkých záujemcov o tento typ podnikania prináša spoločnosť širokú ponuku produktov a vybavenia vnútorných zábavných centier a detských ihrísk. Prezrite si všetky naše produkty.

 

Avšak pred konečným rozhodnutím o podnikaní v zábavnom sektore služieb treba zvážiť čo vlastnenie a prevádzka zábavného interiérového ihriska obnáša >> Návratnosť investície

 

ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE S DETSKÝM IHRISKOM / Family friendly kaviareň, reštaurácia či iná prevádzka

Keď je práca koníčkom

Ako matka na materskej dovolenke som váhavo začala podnikať s interiérovým ihriskom MICH, dnes je moje ihrisko najnavštevovanejšou prevádzkou v meste.

Jarmila Kuricová –

 

Prevádzkovanie podniku s detským ihriskom alebo zábavným centrom nie je vždy len o práci ale aj o s tým spojenej zábave.Prevádzkovateľ bude denne ponorený do zábavnej a šťastnej atmosféry vyplývajúcej z hry detí. Spokojnosť a záujem majiteľa uľahčuje prevádzku udržiavať v príjemnej, veselej a zábavnej atmosfére. Spokojnosť prináša radosť deťom a vytvára krásne spomienky na hru s rovesníkmi, oslavu narodením alebo iné veselé spomienky na hru. Z tohto dôvodu sú prevádzky s útulnou a zábavnou atmosférou stále navštevované a vo výhode voči konkurencii.

 

Centrum zábavy a interiérové detské ihrisko je tiež spôsob ako vylepšiť komunitu, zaistiť deťom bezpečné miesto na hru a dopriať rodinám priateľské prostredie pre stretnutia.

 

Často sa hovorí, že človek nemôže mať naraz oboje ale v tomto prípade je možné zlúčiť prácu (podnikanie) so zábavou. Rovnako tento druh práce umožňuje jednotlivcom naplniť ciele profesijné a finančné.

 

Dosiahnite dlhodobé výnosy !

Po počiatočnej fáze zariaďovania a spustenia zábavného centra, potrebujete reklamu, ktorá Vás zviditeľní. Udržujte potenciálnych zákazníkov informovaných o Vašej prevádzke a jej ponuke pričom používajte rôzne dostupné formy reklamy platenej i neplatenej, tlačovej i internetovej. Keď sa v prevádzke vytvorí pravidelná zákaznícka návštevnosť, reklama Vašej prevádzky sa bude ďalej šíriť aj referenciou - slovom od zákazníka k ďalšiemu zákazníkovi. Stála návštevnosť Vám zaistí pravidelný príjem a možnosť venovať viac pozornosti zase ďalším vylepšeniam, ktoré povedú k rastu a väčším výnosom.

 

Vytvorenie času pre rodinu.

Ako náhle vaša firma dosiahne stabilný pokrok budete mať viac času na vašu rodinu. Nebudete sa musieť obávať o zníženie príjmu na úkor trávenia času s rodinou a kvality rodinného života. Bolo preukázané, že tí, ktorí majú dobrú rovnováhu práce a času stráveného s rodinou sú schopní dosahovať výborné pracovné výsledky.

 

Váš obchodný potenciál je neobmedzený !

Môžete ľahko dosiahnuť finančnú slobody ako v malom podnikaní s detským interiérovým ihriskom ako aj vo veľko-podnikaní. Ak ste ambiciózny typ osobnosti môžete tento koncept adaptovať na stredné podnikanie alebo veľkú spoločnosť s vlastnou sieťou detských interiérových ihrísk a komplexných centier zábavy. V odvetví interiérových ihrísk nie sú obmedzenia a každý si môže vytvoriť vlastný model podnikania úmerný k svojim ambíciám. Pokiaľ ste vždy túžili po vlastnom podnikaní môžete sa naplno a kreatívne prejaviť.